מכתב פיטורים פיקטיבי לצרכיי אבטלה – מזכה בפיצויים?