מאמרים

 • פוליגרף לעובד- האם קביל? פוליגרף לעובד- הדין בפסיקה נכון להיום נושא קבילות בדיקת פוליגרף לעובד הינו יציר פסיקות בתי המשפט השונים ומאוד שנוי במחלוקת, ראשית לאור היעדר אמינות הבדיקה ורמת הדיוק שלה, לאור העובדה כי הינה מבוססת על בדיקת לחץ דם, דופק ומוליכות חשמלית של הגוף (הזעה) ותוצאותיה ...
 • זכויות עובדים – התנאים הבסיסיים חוקי המגן מסדירים את זכויות העובדים בישראל ונועדו להבטיח תנאים בסיסיים לכל עובד עוד לפני קיומם של חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי  או צו הרחבה. עובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו, כאשר גם אם הסכים מפורשות לוותר על זכות כזו או אחרת לצורך עבודה אצל מעסיק ...
 • אפליה מחמת מוצא- פיצוי של 50 אלף ש”ח פסק דין כנגד התעשייה האווירית בגין אפליה מחמת מוצא תע”א 3816/09 מישל מלכה נ’ התעשייה האוירית לישראל בע”מ, כב’ השופטות סיגל דוידוב מוטולה, 02.08.2013: התובע, מישל מלכה, טען בתביעתו כי לא התקבל לעבודה בתעשייה האווירית מחמת מוצאו, בניגוד לעקרון השוויון ולחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח 1988. התובע, ...
 • עורך דין דיני עבודה עורך דין דיני עבודה בשוק הרווי כיום בעורכי הדין לא מומלץ עוד כבעבר לבחור עורך דין על פי המלצות בלבד ש”ידו בכול ויד כל בו” ולא דווקא בקיא בתחום המשפט הנחוץ- כיום לאור המבחר הגדול הקיים בין עורכי דין שעוסקים בתחומים שונים, הנוהג הרווח ...
 • תשואת קופת הפיצויים- למי שייכת? עקרון הרמת המסך כנגד בעלי מניותמי זכאי לקבל את תשואת קופת הפיצויים? הפרשות המעסיק לפיצויים עבור העובד עפ”י קרנות הפנסיה וקופות הגמל הקיימות (והחל משנת 2014 גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה) הינן לרוב בשיעור של 6% משכרו של העובד (הפרשה המהווה 72% מפיצויי הפיטורים), או בשיעור של 8.33% משכרו ...
 • אפליה בראיון עבודה- 210 אלף ש”ח פיצוי אפליה בראיון עבודהסקירת פסק דין בעניין אפליה בראיון עבודה מחמת היריון בפסיקה חדשה ומעניינת הוטלה סנקציה חריפה על שלושה מעסיקים שלא קיבלו עובדת בחודש השלישי להיריון בשל אפליה בראיון עבודה. העובדת, חן סבג, סיימה לימודיה כעובדת סוציאלית באוניברסיטת בר אילן בהצטיינות ויצאה לתור אחר מקום עבודה. בין חיפושיה הגיעה לראיונות ...
 • נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להישאר בעבודתו נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להישאר בעבודתולא קיבלת שעות נוספות? המנהל השפיל אותך בנוכחות יתר העובדים? למרות המינוס בבנק שוב קיבלת את המשכורת באיחור? אולי הגיע הזמן לחפש מקום עבודה אחר ולהתפטר בנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מעובד להישאר בעבודתו. במצב כזה, ייתכן ויגיעו לך פיצויי פיטורים מאת מקום העבודה. בחוק ...
 • הרעה בתנאים- הנטל בהתפטרות לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התפטרות לפי סעיף 11 למעט מקרים חריגים וקיצוניים, ככלל על מנת שיחשב דינו של עובד כדין מפוטר בגין הרעה בתנאים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ”ג 1963, עליו לעמוד בשלושה נטלים שונים ומצטברים, כפי שיפורט להלן: ראשית, על העובד להוכיח כי אכן הייתה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו ...
 • שינוי מקום העבודה כהרעה מוחשית בתנאים שינוי מקום עסק המעביד כהרעה מוחשית בתנאיםשינוי מקום העבודה יכול להיכנס בגדרו של סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ”ג 1963 במקרה שיוכח ע”י העובד כי אכן מדובר בהרעה מוחשית בתנאי עבודתו בניגוד לסברה המקובלת, במקרה של שינוי מקום העבודה אין מדובר על מבחן אובייקטיבי של מרחק גרידא (40 ק”מ ומעלה) ...
 • שלילת פיצויי פיטורין שלילת פיצויי פיטוריםמתי  תבוצע שלילת פיצויי פיטורין לעובד? האם ייתכן כי למרות הפיטורים שלי בכל זאת לא אקבל פיצויי פיטורין? רק במקרים חמורים ביותר! קיימים מקרים בהם פוטר עובד ע”י המעסיק וזה האחרון מבקש לבצע שלילת פיצויי פיטורין מכוח סעיפים 16 (שלילה מכוח הסכם קיבוצי) או 17 ...
 • תשלום שכר בתקופת הכשרה והתלמדות חובת תשלום שכר לתקופת הכשרה קיימים מקרים רבים בהם עוד טרם תחילת עבודתו של עובד אצל המעסיק לשמה נתקבל, הינו נדרש לעבור תקופת הכשרה או התלמדות ראשונית לצורך התחלת עבודתו. בפסיקה נקבע כי גם אם מדובר בתקופות קצרות מאוד, ואף אם עמידה בתנאי ההכשרה הינם תנאי לתחילת העבודה, ...
 • שמירת רצף זכויות בחילופי מעבידים   גם כשמתחלפים המעסיקים רוצה העובד לוודא שיש שמירת רצף זכויות – המקום בו עובד העובד אינו מוגדר רק לפי מקור הבעלות אלא גם נושא זכויות מעצם העבודה באותו מקום, כך שגם בחילופי בעלות במפעל עדיין יש שמירת רצף זכויות של העובד בהתאם לוותק ...
 • הרמת מסך- תביעה כנגד בעלי החברה הרמת מסך- תביעה אישית כנגד בעלי החברהלעיתים לא יוכלו בעלי מניות של חברה לחסות תחת האישיות המשפטית הנפרדת של החברה וייתכנו נסיבות בהן בית הדין יבצע הרמת מסך ההתאגדות כך שבעלי המניות הם שיישאו בחובות החברה. הרמת מסך שכזו תתרחש במקרים של חוסר תום לב של הבעלים, כגון- אי ...
 • תוקפו של כתב ויתור תוקפו של כתב ויתורסיימת לעבוד? בוא תחתום לי פה פה ופה וקח את המשכורת האחרונה שלך. רק חתימה אחת ואני משלם את הפיצויים שלך. למרות זאת, לא צריך למהר לחתום! חשוב להבין את המשמעויות בחתימה על כתב ויתור בסיום העבודה. פעמים רבות, כאשר עובד מסיים לעבוד במקום ...
 • פיצויים מכוחו של נוהג פיצויים מכוחו של נוהגבמקומות מסוימים, כלל העובדים, עובדים קבועים או עובדים עפ”י וותק מסוים או פרמטר מסוים אחר יהיה זכאים לקבל פיצויים מכוחו של נוהג אף במקרה של התפטרות. במקרה ויופר נוהג זה כאשר עובד עומד בפרמטרים של קבלת פיצויי פיטורים ביחס לקבוצת עובדים אחרת, יתן ...